Budoucnost aquaponie

Úvodní stránka/Budoucnost aquaponie

Budoucnost aquaponie

Jaká je budoucnost aquaponie?

Po mnoho let byla aquaponie doménou nadšenců v několika anglicky mluvících zemích. V současnosti se objevují stále nové a nové polokomerční a komerční projekty, které aquaponické pěstování zcela jistě posouvají na vyšší úroveň. Farem nebo organizací, které mají aquaponii jako jednu z mnoha aktivit, neustále přibývá.

Jednou z překážek pro větší rozšíření aquaponického pěstování mezi farmáři jsou především vysoké pořizovací náklady, velké množství odborných znalostí a know-how. I přestože aquaponie začala nabývat na popularitě nejdříve na severoamerickém prostředí, které je velmi odlišné od Evropského (trh, podmínky pro zemědělské podnikání, ceny pozemků), tak i v Evropě se začíná zvyšovat počet subjektů zabývajících se aquaponií.

Úskalím je relativní náročnost obsluhování aquaponického systému a množství znalostí o jeho fungování. Tento problém by se mohl v budoucnu překonat vývojem inteligentních senzorů, čidel a aplikací, které by uživateli dávaly ucelené a srozumitelné informace a pomáhaly při kontrole a řízení celého systému.

Jednou z možných budoucích aplikací aquaponie jsou vertikální městské farmy, které by mohly využívat různé, navzájem propojené, produkční systémy a obnovitelné zdroje energie.

Pokud se tato úskalí aquaponie podaří v blízké budoucnosti překonat, je možné očekávat její větší rozšíření jako nového způsobu produkce některých potravin. K tomu bude ale zapotřebí ta nejdůležitejší věc, a to stabilní poptávka po ekologických, lokálních a čerstvých potravinách. Přesně to může aquaponie nabídnout.

Aquaponie na Marsu

O aquaponii se také někdy hovoří jako o technologii, která bude moci být použita při dobývání vesmíru, protože je vysoce efektivní v nárocích na prostor, vodu a suroviny. Aquaponie by mohla být první technologií, která bude budoucím kolonizátorům produkovat živočišné bílkoviny v podobě rybího masa, nicméně jistě tomu tak nebude v prvních fázích kolonizace Rudé planety. První osadníci budou muset být striktní vegetariáni a využívat především vysoce efektivní hydroponické pěstování rostlin.

2017-08-02T13:31:20+00:00

Napsat komentář